درباره ی ما

منشور اخلاقی ویپ یار

ویپ یار بمنظور شفاف نمودن رویه های درون سازمانی خویش بجهت اقتباس رویکردی اخلاقی اقدام به تنظیم منشور اخلاقی خود مشتمل بر بندهای زیر نموده است. در این راستا تک تک اعضای این سازمان شامل کارمندان، کارشناسان و مدیران میانی و ارشد اهتمام قلبی و عملی خود به این اصول را که خود نیز بشکل فعالانه ای در تهیه و اجرایی نمودن آن سهیم بوده اند، بدین وسیله اعلام می دارند :

- احترام به شان، شخصیت و حقوق سایرین، علی الخصوص مشتریان سازمان که حکم ذینفعان تجاری مجموعه را دارا می باشند از خلال پایبندی به قانون طلایی اخلاق در کسب و کار: ما پرسنل ویپ یار، همواره با سایرین به همان طریقی رفتار می کنیم که انتظار داریم در موقعیت های مشابه بدان شکل با خودمان رفتار شود .

- تلاش دایمی و خستگی ناپذیر برای خلق ارزش با پیروی نمودن از قوانین و دستورالعمل های سازمان، در سطوح خرد و کلان و از خلال پایبندی به قانون نقره ای اخلاق در کسب و کار: ما پرسنل ویپ یار، کردارمان را بنحوی سامان می دهیم که سود حاصل از آن نه صرفا برای خودمان بلکه برای تمامی افراد جامعه مان باشد.

- فراهم نمودن بستری به جهت رشد تمامی همکاران بنحویکه در این فضای کاری، رقابت جای خود را به مشارکت داده و نهایتا حصول امنیت خاطر تمامی همکاران جهت نیل به مرحله ی خودشکوفایی در توسعه ی فردی و حرفه ای.

- تلاش حداکثری مدیران برای منتفع ساختن کارمندان از سود حاصله ی یکایک فعالیت های کسب و کاری مجموعه .

- پایبندی جدی برای حفظ محرمانگی ها و حراست از داشته های معنوی مشتریان درون سازمانی (همکاران) و برون سازمانی (اربابان رجوع) توامان با حفظ احترام به اصالت تفاوت های موجود بین انسان ها.

این منشور و سایر اسناد مرتبط با آن در چشم مدیران و کارمندان ویپ یار صرفا بمثابه یک سند مکتوب نبوده، بلکه انگیزه ی اصلی نگارش و انتشار آن تلاشی است بقصد تهیه ی اساس و معیاری برای ارزیابی و ارزشگذاری کردار سازمانی ما بتوسط مشتریانمان از اینرو تیم مدیریتی این شرکت، بدینوسیله صمیمانه از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که بطریقی با این مجموعه در تعامل می باشند درخواست می نماید که مبتنی بر اصول ذکر شده در بالا به ارزیابی نحوه ی عملکرد تیم ویپ یار پرداخته و با اعلام صریح نظرات ارزشمند خود، از اعضای این مجموعه، انتظار حاضر شدن در مقام پاسخگویی بنحو کافی و وافی داشته باشند.

با امید به اخلاقی بودن و اخلاقی ماندن تمامی روندها و فرآیندهای کسب و کاری این سازمان که باور دارد اخلاقی زیستن افراد در گرو اخلاقی تنظیم شدن قوانین است.