مرکز دانلود نرم افزارهای VoIP

about
about
 • نام نرم افزار : X-Lite  کاربرد : Softphone

  شرکت تولید کننده : CounterPath Corporation

  سیستم عامل : Windows XP / Vista / 7

  نوع فایل : Rar

  حجم فایل : 34.7 مگابایت

about
about
 • نام نرم افزار : Zoiper  کاربرد : Softphone

  شرکت تولید کننده : Zoiper.com

  سیستم عامل : Windows XP / Vista / 7

  نوع فایل : EXE

  حجم فایل : 16 مگابایت

about
about
about
 • نام نرم افزار : Elastix 2.5.0  کاربرد : Open Source IP PBX

  شرکت تولید کننده : PaloSanto Solutions

  سیستم عامل : GNU/Linux

  نوع فایل : ISO

  حجم فایل : 661 مگابایت

about
about
 • نام نرم افزار : Tenor Client  کاربرد : نرم افزار پیکربندی تنور

  شرکت تولید کننده : Quintum

  سیستم عامل : Windows XP / Vista / 7

  نوع فایل : RAR

  حجم فایل : 36.1 مگابایت

about
about
 • نام نرم افزار : DAHDI  کاربرد : نرم افزار کنترل کارت های تلفنی

  شرکت تولید کننده : Digium

  سیستم عامل : Linux

  نسخه : 2.10.0.1

  نوع فایل : tar.gz

  حجم فایل : 7 مگابایت

about
about
 • نام نرم افزار : FreePBX  کاربرد : نرم افزار تحت وب مدیریت استریسک

  شرکت تولید کننده : Schmooz Com

  سیستم عامل : Linux

  نسخه : 12.0.43

  نوع فایل : tgz

  حجم فایل : 28.7 مگابایت